Context

Met onze inspanningen op innovatie stimuleren wij oplossingen voor Overijsselse maatschappelijke opgaven. Wij dragen de systeemverantwoordelijkheid (inrichting en regievoering) voor het innovatie-ecosysteem. Dat omvat het geheel van intermediaire organisaties en financieringsinstrumenten, gericht op het ondersteunen van ondernemers in het innovatieproces. Dat begint bij een idee en resulteert in een succesvolle marktintroductie. Ons handelen kenmerkt zich door regionaal organiseren, landsdelig samenwerken en internationaal vermarkten.

Belangrijke ontwikkeling is het voornemen van het Ministerie van Economische Zaken om een landelijke financierings- en ontwikkelinginstelling op te richten: Invest-NL. Deze organisatie wordt opgericht om de gewenste investeringen in bedrijven en projecten mogelijk te maken die vanwege hun risico-rendementsverhouding of lange en onzekere terugverdientijden onvoldoende financiering in de markt kunnen aantrekken. De precieze wijze waarop de instelling Invest-NL wordt vormgegeven, is nog niet duidelijk. Een van deze facetten is dat de uitoefening van het Rijksaandeelhouderschap van de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL bij Invest-NL zal worden belegd.