Context

De veranderende samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid. Bij de uitwerking van provinciale ambities betrekken wij inwoners door met elkaar in gesprek te gaan.