Context

In een tijd waarin rollen, verantwoordelijkheden en behoeften van inwoners en openbaar bestuur veranderen, is het de uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en onze partners.