Context

Het betreft een voortzetting van de werkzaamheden van de voorgaande jaren. Deze prestatie is gekoppeld aan het Convenant Bodem en Ondergrond 2016 - 2020 waarin is aangegeven dat alle op de Midterm Review 2013-lijsten opgenomen spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s in 2020 zijn gesaneerd dan wel dat in 2020 ten minste de risico’s van deze locaties worden beheerst of tijdelijke beveiligingsmaatregelen in uitvoering zijn. Deze prestatie realiseren wij door saneringen in eigen beheer uit te voeren en door uitvoering van saneringen door derde partijen te stimuleren. Deze prestatie betreft alleen spoedeisende bodemlocaties. Het betreft hier geen asbest. Onder deze prestatie valt ook de uitvoering van de sanering van het gasfabriekprogramma, evenals de uitvoering van de bedrijvenregeling.

Acties

  1. Wij zorgen dat 99% van de spoedeisende locaties is beheerst of gesaneerd. Voor de laatste zeven locaties is de sanering in 2020 afgerond.
  2. Wij voeren de bedrijvenregeling voor bodemsanering op bedrijventerreinen uit.

Toelichting op voortgang

Van de laatste zeven locaties hebben wij er in 2018 drie afgerond. De uitvoering van de laatste vier locaties verloopt volgens planning.

We voerden de bedrijvenregeling voor bodemsanering op bedrijventerreinen uit.

Financiën

We hebben de vooraf ingeschatte begroting voor de inhuur niet volledig besteed. De niet bestede middelen blijven beschikbaar binnen de Reserve Bodemsanering.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Wij faciliteren saneringen door derden. Wij zijn regisseur, investeerder, uitvoerder bij eigen saneringen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Investeringsbesluit Uitvoering Hoofdlijnenakkoord - Investeringen: tranche december 2011 (overkoepelend voorstel)  [PS/2011/939 ] (bijbehorend besluit).