Context

Verbeteren van de kwaliteit en in evenwicht houden van de  kosten en opbrengsten van het openbaar vervoer. Realiseren duurzaamheidsdoelstellingen (onder meer elektrificatie van spoorlijnen).

Acties

  1. In de rol van regionaal mede- opdrachtgever, houden wij met de Noordelijke provincies toezicht op uitvoering van werkzaamheden binnen project Zwolle Spoort (viersporigheid tot aan de aansluiting Herfte).
  2. Samen met de provincies Gelderland en Noord-Brabant uitvoeren van vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en prioritering van opwaardering van de IJssellijn (spoorlijn Zwolle - Arnhem - Roosendaal).
  3. Samen met Gelderland onderzoek wij mogelijke optimalisaties in de treindienst (inclusief infrastructuur) t.b.v. de toekomstige aanbesteding van deze treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal.
  4. Meewerken aan onderzoek naar verbetering spoorinfrastructuur op decentrale spoorlijnen om de kwaliteit en de exploitatiekosten van de treindiensten te verbeteren.

Toelichting op voortgang

Actie 1

De werkzaamheden van het eerste deel van het project 'Zwolle Spoort' is in de zomer van 2018 uitgevoerd. In augustus 2018 is een extra perron op station Zwolle voor de intercity Zwolle-Enschede opgeleverd. Ook zijn werkzaamheden aan de oostkant van station Zwolle uitgevoerd, waardoor treinen sneller en onafhankelijk van elkaar van/naar Meppel/Emmen, Enschede en Deventer kunnen vertrekken/aankomen.

Het werk voor het tweede deel van het project 'Zwolle Spoort' is in maart 2018 door ProRail gegund. Belangrijke onderdelen hiervan zijn de spoorverdubbeling van 2 naar 4 sporen tussen station Zwolle en de splitsing bij Herfte, het aanbrengen van een vloeistofdichte folie op het opstelterrein bij Windesheim en een dive-under bij Herfte zodat de treinen van en naar Emmen en richting Meppel elkaar in de toekomst ongelijkvloers kunnen kruisen. De werkzaamheden worden in de periode 2019-2021 uitgevoerd.

Actie 2

Het vervolgonderzoek naar de haalbaarheid en prioritering van opwaardering van de IJssellijn is opgeleverd en met u besproken in de commissievergadering van 17 januari 2018.

Actie 3

Het onderzoek naar (partiele) elektrificatie Zutphen-Hengelo is in november 2018 afgerond en toegestuurd aan uw Staten

Actie 4

Met ProRail worden knelpunten op de spoorverbindingen Zwolle-Enschede onderzocht.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder, faciliteerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Mijlpalen:

Brief studie IJssellijn en Interregstudie Spoorregio  PS/2017/878Verduurzaming spoorlijnen PS/2019/82Agenderingsverzoek beantwoording statenvragen inzake treinverbinding Amsterdam - Berlijn en voor studie IJssellijn en INTERREG-studie Spoorregio (zie ook PS/2017/829 en PS/2017/878) PS/2018/86