Context

De Overijsselse politiek ziet zich geconfronteerd met ontwikkelingen die buitengewoon ingrijpend zijn (zie bijvoorbeeld de economische crisis) en steeds sneller lijken te gaan (zie bijvoorbeeld de impact van ICT op de samenleving). De vraag naar verkenningen van de impact van dergelijke ontwikkelingen wordt om die reden steeds groter. Het Trendbureau vervaardigt toekomstverkenningen met relevante partijen binnen en buiten Overijssel.

Acties

  1. Het Trendbureau voert drie verkenningen uit. De programmaraad zal de onderwerpen vaststellen.
  2. Het Trendbureau organiseert bijeenkomsten waar Overijsselse partijen mogelijke kansen en bedreigingen bespreken.
  3. Het Trendbureau houdt presentaties en workshops voor volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren en bij andere maatschappelijke organisaties en bedrijven. Het Trendbureau publiceert blogs en artikelen over toekomstige ontwikkelingen in Overijssel.
  4. Het Trendbureau experimenteert met nieuwe methodes om toekomstverkenningen relevant en 'behapbaar' te maken voor beslissers. Een voorbeeld zijn de trendcurves in de aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen.
  5. Het Trendbureau intensiveert de samenwerking met (landelijke) kennisinstellingen zoals het Sociaal en Cultureel Planbureau, Planbureau voor de Leefomgeving en Brabant Kennis.

Toelichting op voortgang

Het Trendbureau heeft rond het thema ‘opgaven van de toekomst’ de volgende bijeenkomsten gehouden:

  • De empathische overheid: twee gastlezingen van Daniel Offman (Heino en Nijverdal);
  • De grijze gemeente: minicongres ‘De uitdagingen van Grijs Overijssel’
  • De ideale gemeente: het thema van het jaarcongres van het Trendbureau stond in het teken van idealen;
  • De digitale gemeente is in samenwerking met de VNG en via de VNG-kanalen vorm gegeven.

Er zijn twee toekomstverkenningen opgeleverd: Adapatief beleid in verkeer en vervoer en Energie.

De toekomstverkenningen Landschap Overijssel in 2050 en Recreatie en Toerisme  zijn opgestart en verschijnen in 2019.

Naast het jaarcongres zijn drie mini-congressen gehouden (Armoede Olst-Wijhe, uitdagingen Grijs Overijssel en Bijzondere jongeren) en het evenement ‘the future of food’ in samenwerking met de Dutch Future Society;

Er zijn 6 bijeenkomsten van de Wijzen in het Oosten gehouden (locaties in Zwolle en in Twente) en 63 presentaties op locatie. Daarnaast zijn nog gastcolleges, workshops, presentaties en bijeenkomsten rond onder meer energie en toerisme gehouden.

Het totaal aantal bezoekers van de website lag op 6557 hits.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website Trendbureau