Inleiding

Ontwikkelingen

De inhoudelijke opgaven in de fysieke leefomgeving zijn divers: Overprogrammering. Herstructurering en transformatie. Klimaatopgaven. Toenemende druk op de ondergrond. Deze opgaven pakken we niet alleen op, maar samen met de partners binnen en buiten de regio. Onze rol verschilt hierbij per opgave. Zo doen we enerzijds pilots en experimenten en anderzijds garanderen we basiskwaliteiten als veiligh ...