Inleiding

Ontwikkelingen

Klimaat, luchtkwaliteit en energiezekerheid is een mondiaal dossier waarvoor diverse Europese beleidsnotities zijn ontwikkeld met doelstellingen voor mobiliteit gericht op 2030 en 2050. Doordat 1/3 van de emissies worden veroorzaakt door vervoer, verschuift de focus naar duurzame oplossingen en vervoerssystemen. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderende ...