Context

Voor amateurkunstenaars, jong en oud, is het van belang dat er mogelijkheden zijn om actief mee te doen, zichzelf te presenteren en te leren van anderen. Met partners als gemeenten en Prins Bernhard Cultuurfonds werken wij samen aan actieve cultuurparticipatie.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste 12 projecten mogelijk.
  2. Wij agenderen de uitkomsten van het onderzoek naar buitenschoolse cultuureducatie in Overijssel (dat in 2017 is uitgevoerd), in samenspraak met lokale overheden en culturele organisaties.
  3. Wij maken met de regeling Cultuurmakelaars mogelijk dat er in ten minste vijf gemeenten een cultuurmakelaar werkzaam is.
  4. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst de organisatie van de WAK in ten minste 12 gemeenten.
  5. Wij ondersteunen het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel in de uitvoering van het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO)(zie ook prestatie 6.1.3).
  6. Wij bewaken of de afspraken met een zestal gemeenten over de uitvoering van hun cultuurprofiel dat met de regeling Cultuurprofielen mogelijk is gemaakt, worden uitgevoerd.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Met de regeling Cultuurparticipatie hebben wij 34 projecten mogelijk gemaakt, waaronder de muziekvoorstelling 'Storm over de Beulacke', het Boosterfestival en 'De stad vertelt-World Press Photo 2018'.

Actie 2: De uitkomsten van het onderzoek naar buitenschoolse cultuureducatie hebben wij betrokken bij cultuurdebat 'De staat van Cultuur', dat wij op 27 september voor de wethouders Cultuur en raadsleden in Overijssel hebben georganiseerd.

Actie 3: Met de regeling Cultuurmakelaars hebben wij het mogelijk gemaakt dat in 9 gemeenten een cultuurmakelaar werkzaam is, te weten Dalfsen, Kampen, Staphorst, Hof van Twente, Enschede, Olst-Wijhe, Oldenzaal, Raalte en Haaksbergen.

Actie 4: We hebben in 15 gemeenten de organisatie van een Week van de Amateurkunst mogelijk gemaakt op grond van de regeling Week van de Amateurkunst.

Actie 5: Met de regeling Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) hebben wij samen met het Prins Bernard Cultuurfonds 84 projecten mogelijk gemaakt.

Actie 6: De afspraken tussen de zes gemeenten en de provincie over de uitvoering van hun cultuurprofiel hebben het  tweede uitvoeringsjaar achter de rug. De uitvoering ligt op koers.

Financiën

Het saldo van de jaarschijf 2018 is nodig voor het uitvoeren van het cultuurbeleid 2017-2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 19.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 6.3.2 van de begroting 2019.

Begrotingswijziging GS

Het saldo van de jaarschijf 2018 is nodig voor het uitvoeren van het cultuurprogramma 2017-2020. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van €19.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 6.3.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 &  Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)