Context

Het Rijk heeft met regionale partners een realisatieovereenkomst opgesteld (juli 2014). Hierin staan afspraken over de wijze van samenwerking tijdens de (voorbereiding van de) realisatie van het project, afspraken over de medefinanciering, de afwaardering van de bestaande N18 en de condities voor de overdracht (2018). Wij dragen circa € 28 miljoen bij (dit is inclusief de verdiepte ligging bij de kruising met de Geukerdijk). Daar waar de nieuwe N18 onze eigen infrastructuur raakt (viaduct N347, N739 en aansluiting N315) zijn de eisen die wij als wegbeheerder stellen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk (mei 2015).

Acties

  1. Wij monitoren de voortgang van de uitvoering door het Rijk van de N18.
  2. Na afronding van de werkzaamheden door Rijkswaterstaat worden de trajecten van de oude N18 overgedragen en in beheer en onderhoud overgenomen.

Toelichting op voortgang

In mei 2018 is de nieuwe N18 feestelijk geopend.

Na een gedegen meerjarige voorbereiding met Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten is de nieuwe Twenteroute een feit.

Zoals in de Monitor 2018-II aan u gerapporteerd, zal de oude N18 in 2019 aan betrokken gemeenten en provincies worden overgedragen.

Financiën

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Medefinancier en stakeholder: volgen van het proces conform overeenkomst.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.

Project website:

Website N18

Mijlpalen:

Ingebruikname nieuwe N18 op 2 mei 2018.