Context

Bij verduurzaming van de Agro & Food ketens richten wij ons op leefomgeving en economie. Daarbij treden we op als facilitator en als beleidsbepaler. Als facilitator ondersteunen wij ondernemers met innovatieve plannen die gericht zijn op verbetering van de leefomgeving. Als beleidsbepaler en –ontwikkelaar werken wij regionaal beleidskaders uit voor de Agro & Food sector en bepalen wij onze inzet ten aanzien van Europees- en Rijksbeleid.