Context

De ontwikkeling van de werklocaties wordt opgepakt vanuit zogenaamde verbonden partijen. Wij nemen hierin, naar rato van ons aandeel, een positie in die het mogelijk maakt zeggenschap en sturing uit te oefenen.

Acties

  1. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie Zuiderzeehaven.
  2. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie SPV Stork / Hengelo.
  3. Wij beheren de bestaande participatie werklocatie XL Business Park Twente (RBT).

Toelichting op voortgang

Actie 1: De verbonden partij Zuiderzeehaven is in 2018 opgeheven.

Actie 2: De participatie SPV Stork Hengelo ontwikkelt zich zoals verwacht. In 2018 is de gewenste risicobuffer van € 2,4 miljoen geheel gevormd. Daardoor is gestart met terugbetalen van de lening. Conform afspraak zijn deze middelen overgemaakt naar de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel.

Actie 3: RBT heeft in 2018 een goed jaar gedraaid. Er is 7,5  ha uitgegeven.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V., Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twenteen Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.