Context

We volgen de plateauplanning van het ministerie van Binnenlandse Zaken ‘Digitaal 2017’.

Daarin zijn zes ambities geformuleerd waaraan hun dienstverlening in 2020 moet voldoen:

  1. De vraag van inwoners, bedrijven en instellingen staat centraal in ons handelen;
  2. Wij zorgen ervoor dat inwoners, bedrijven en instellingen hun zaken snel en zeker kunnen regelen;
  3. Wij vallen inwoners, bedrijven en instellingen niet lastig met de verschillen tussen onze organisaties: wij opereren als één overheid;
  4. Wij stellen geen overbodige vragen. Gegevens die in basisregistraties zijn opgenomen en informatie die binnen onze eigen organisatie beschikbaar is vragen wij niet nogmaals;
  5. Wij zijn transparant en aanspreekbaar;
  6. Wij richten onze dienstverlening zo efficiënt mogelijk in, met inachtneming van de behoeften van inwoners, bedrijven en instellingen. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat de dienstverlening aan burgers en bedrijven door de overheid verbetert, de informatie-uitwisseling sneller en makkelijker verloopt en de efficiëntie wordt verhoogd. Kortom: Digitale overheid: betrouwbaar, veilig en betaalbaar.

Acties

  1. Wij bereiden de aansluiting op het nieuwe authenticatie stelsel Idensys en daarmee voldoen aan de Europese verordening betreffende identificatie en vertrouwensdiensten voor digitale transacties.
  2. Wij zijn in 2018 in staat om e-facturen te kunnen verwerken.

Toelichting op voortgang

Actie 1 heeft betrekking op de Europese verordening voor identificatie en vertrouwensdiensten voor digitale transacties. Dit traject verloopt moeizaam, zowel op landelijk niveau als ook voor Overijssel. De door de Rijksoverheid opgestarte proef is inmiddels gestopt. De provincie heeft noodgedwongen de aansluiting op het Europees authenticatiestelsel moeten uitstellen tot Q2 2019. De belangrijkste oorzaak hiervan is dat de markt achterblijft. Onze leveranciers kunnen dit nog niet aanbieden.

Actie 2 is onderdeel van de landelijke afspraken op het recht om digitaal zaken kunnen doen. Een belangrijk aspect hierbij is het kunnen versturen en ontvangen van digitale facturen, de zogenaamde e-facturen. De provincie kan sinds begin 2018 e-facturen ontvangen en verwerken. Circa 5 leveranciers maken inmiddels gebruik van deze mogelijkheid.

Financiën

Voor de financiële toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Andries Heidema

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Nee.