Ontwikkelingen

1. Het weerstandsvermogen is op dit moment toereikend. De confrontatie van de beschikbare weerstandscapaciteit van € 160,6 miljoen en de benodigde weerstandscapaciteit van € 84 miljoen levert een ratio op van 1,9. Zie voor een onderbouwing van de beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit de beide blokken aan de rechter kant. De beschikbare weerstandscapaciteit (de reserveringen) is kleiner geworden ten opzichte van de begroting 2018 onder andere door afname van de risicoreserveringen voor Breedband, Herijking OV en Natuurnetwerk Nederland. De benodigde weerstandscapaciteit (de risico’s) is tevens omlaag gegaan door afname van het aantal en de omvang van de  risico’s vanwege (bijna) gerealiseerde projecten. De ratio weerstandsvermogen (verhouding tussen beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit) is lager geworden ten opzichte van de begroting 2018 (ratio 2,1).

Beleidskader

In 2017 hebben uw Staten het risicomanagementbeleid geactualiseerd (PS/2017/853). Wij hebben de uitvoeringsregels vastgesteld in 2018.