Context

Met het evenementenbeleid 2017 - 2019 (PS/2016/380) bouwen wij enerzijds voort op de bereikte resultaten van de vorige periode, onder andere met een stevig fundament van beeldbepalende evenementen. Anderzijds verbreden wij ons evenementenbeleid in doelstelling en bereik; met een aantal potentieel beeldbepalende evenementen en de versterking van de professionaliteit van de evenementensector. Ook eenmalige evenementen nemen wij in ons beleid op.

Acties

  1. Wij ondersteunen de 11 in 2017 aangewezen beeldbepalende evenementen in 2018 opnieuw met een financiële bijdrage.
  2. Wij houden voortgangsgesprekken met de 6 in 2017 aangewezen potentieel beeldbepalende evenementen over uitvoering van hun ontwikkelingsplan.
  3. Wij evalueren de tenderregeling kleinere evenementen 2017 voor een eventuele voortzetting in 2018/2019.
  4. Wij ondersteunen een nog nader te bepalen aantal eenmalige onvoorziene cultuur- en sportevenementen.
  5. Wij voeren minimaal 2 projecten uit, gericht op onderlinge samenwerking en kennisoverdracht van en tussen evenementen.

Toelichting op voortgang

Actie 1: Eén van de 11 beeldbepalende evenementen, de FKB Games te Hengelo, verkreeg een bijzondere award van de Internationale atletiekfederatie: de IAAF World Athletics Heritage Plaque. De FBK Games hoort  tot de eerste 3 wedstrijden ter wereld, die deze bijzonder eretitel (erfgoed van de atletiek) mogen dragen.

Actie 2: De voortgangsgesprekken zijn gevoerd. Ribs&Blues won voor de derde maal the European Blues Awards in de categorie Best Festival 2018. Dit is één van de 6 potentieel beeldbepalende evenementen.

Actie 3: Met de tenderregeling kleinere evenementen subsidieerden wij 20 bijzondere cultuur en sportevenementen.

Wij verleenden financiële bijdragen aan 5 incidentele, onvoorziene evenementen: Sail Kampen en vier schaatswedstrijden op natuurijs (onder voorbehoud van het verrijden van de wedstrijd). Het vier jaarlijkse evenement Sail Kampen, met een nieuwe organisatie en een sterk aangepaste opzet, was  zodanig succesvol, dat dit evenement in de komende jaren een vervolg krijgt.

Actie 4: Dankzij een vorstperiode en goede voorbereidingen won Haaksbergen de jaarlijkse strijd en vond de 1ste Marathon op Natuurijs in Haaksbergen  plaats. Voor de Overiijsselse Merentocht, de Noordwesthoekrit en de Hollands Venetiëtocht was de vorstperiode te kort voor voldoende ijs; deze evenementen weten zich wel verzekerd van provinciale ondersteuning tot en met het schaatsseizoen 2019-2020.

Actie 5: De 17 organisaties van de (potentiele) beeldbepalende evenementen hadden in 2018 tweemaal een bijeenkomst gericht op samenwerking en kennisoverdacht. Daarnaast is in 2018 de voorbereiding getroffen voor het Nationaal Congres Evenementen en het promotieproject 'Onze provincie'.

Financiën

Begrotingswijziging GS

Het budget op deze prestatie is vrijwel uitgeput. Voor de afronding van het Evenementenbeleid is toevoeging aan de jaarschijf 2019 gewenst.

Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 85.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2019 van prestatie 5.5.2 van de begroting 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel:

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.